ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Removing the "Powered By Quick Shopping Cart" Banner

You can remove the "Powered By Quick Shopping Cart" banner from the bottom of your Quick Shopping Cart® store.

  1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
  2. From the Set Up menu, click Store Preferences.
  3. De-select the option to Show Powered-By-Quick-Shopping-Cart Badge, and then click OK.

Click Publish to publish your Quick Shopping Cart store with the banner removed. See How to publish , for more information.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ