โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

เปลี่ยนชื่อไฟล์ในบัญชีโฮสติ้ง Windows ของฉัน

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่คุณอัพโหลดไปยังบัญชีโฮสติ้งของคุณได้

  1. เข้าสู่ระบบบัญชี GoDaddy ของคุณ
  2. คลิก “เว็บโฮสติ้ง
  3. ถัดจากบัญชีโฮสติ้งที่คุณต้องการใช้ ให้คลิก จัดการ
  4. คลิกผู้ ดูแลระบบ Plesk
  5. คลิกแท็บ ไฟล์
  6. คลิกถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการใช้แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ
  7. ป้อน ชื่อใหม่ แล้วคลิก ตกลง