ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Renaming a Skin

You can rename a saved skin without changing any of its design settings. This is useful if you decide to save a skin for a specific purpose. For example, you might rename Holiday as HolidaySale, to free up the more general name for a different design.

Note: You can save up to 50 skins. Each skin must have a unique name that is less than 128 characters in length.

To Rename a Saved Skin

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. From the Set Up menu, in the Design section, select Saved Skins.
  5. Click the Rename icon to the right of the skin you want to rename.
  6. In the Rename Skin window, change the name of the skin.
  7. Click Save.

For additional information on Saved Skins in Quick Shopping Cart, see What are Saved Skins?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ