ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Renaming a Subscriber List

You can rename an email list in your GoDaddy Email Marketing Subscribers area, at any time. This is particularly helpful when you've connected an email list to a Autoresponder, and decide later you'd like the list title to match your drip campaign title. Also, typos happen :)

How to Rename An Email List:

  1. Go to your Subscribers area in your account.
  2. Find the list you want to rename, from your lists on the left of the page.
  3. Hover over the list, and you will see two icons pop up to the right of the list name.
  4. Note: Because your All list is your master subscribers list, you are not able to edit this list name. You will not see these icons on the All list.

  5. Click on the small pencil icon. The list name will become editable.
  6. Enter the new list name, and click on the check mark button to save your changes.

That's all there is to it!

Related Topics:

How Do I Delete An Email List?
How Do I Delete Contacts?
How Do I Add Contacts To A New List?
How To Create Lists From Search


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ