ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Renew my domain

You can manually renew your domain names in your account to make sure your registration continues uninterrupted. If your domain has already expired, you can still attempt to renew it.

You can also check the cost of renewal at any time. Watch a short video of how to check renewal cost farther down the page.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Check the box next to the domain(s) you'll be renewing. Or, click the check mark icon and Select All.
  3. Select Renew, then Renew again.
    select renew
  4. Choose your renewal settings, then select Checkout to complete the checkout process.

Show me how

Related steps

More info

  • Some domain names, such as ccTLDs, may have special requirements for renewals.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ