ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Renew my domain

Renew your domain names in your account to make sure your registration continues uninterrupted. If your domain has already expired, you may be able to recover it.

You can also check the cost of renewal at any time. Watch a short video of this task farther down the page.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click this icon in the upper-right corner:
  click person icon
 3. Click Account Settings.
  click account settings
 4. Click Renewals and Billing.
 5. Select the domain(s) you want to renew, and then click Renew Now.
  click renew now
 6. Select the renewal length and complete your purchase.

Show me how

Next steps

More info

 • Some domain names, such as ccTLDs, may have special requirements for renewals.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ