ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

โดเมน วิธีใช้

ต่ออายุโดเมน GoDaddy ที่หมดอายุ

Now that your GoDaddy domain has expired, attempt to renew it with any applicable redemption fees.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Filter your domains by selecting Expiration above your domains list, then Expired.
    view expired domains
  3. Check the box next to the domain(s) you'll be renewing. Or, click the check mark icon and Select All.
  4. Choose your renewal settings, then select Checkout to complete the checkout process.

Note: Don't see your domain in the list after following these steps? It's possible that your domain is past the point of renewal or redemption in the expiration timeline.

Related steps

More info

  • Some domains may have special requirements for recovering after expiration.
  • Due to GDPR, we are unable to restore domains once the GoDaddy account has been closed.