ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

SSL Certificates วิธีใช้

Renewing my SSL Certificate

When your SSL certificate isn’t set to auto-renew, you have a 90-day window to purchase a renewal credit and apply it to the certificate. The window goes from 60 days before to 30 days after the expiration date.

Warning: If you haven’t completed the renewal by the expiration date, your website displays an error message and won't be accessible to your visitors.

If you’re using a Standard (DV) certificate with the primary domain for your account, and you’ve set the certificate to auto-renew, no further action is needed on your part. Renewing your SSL certificate is completely automated.

For all other certificates, including certificates for an add-on domain, follow these steps.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Select SSL Certificates and do one of the following for the certificate you want to renew:
    • If the billing for your renewal is already completed, skip to the next step.
    • If you don't have auto-renew, select Renew if you don't have auto renew. If you have auto-renew, select Renew now.
  3. Select the certificate you want to renew, select Continue to Cart, and complete the transaction for your renewal.

If this was your primary domain and your site is hosted with us, you’re done! We’ll install your renewed certificate for you. If your site is hosted with a third party or this is for an add-on domain, you need to install the renewed certificate. For help, see Request my SSL certificate and learn how to install it (if you're new to SSLs, start here).

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

Imed's Avatar
ZEN LB pem file

1 การตอบกลับ

Last posted about 4 years ago.

ShopAndBind's Avatar
renwing cert - wants Certificate Request File?

1 การตอบกลับ

Last posted 5 months ago.

KingJalover's Avatar
Please Help Godaddy SSL Certificate is not trusted

1 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

supportonline's Avatar
Renewing an SSL certificate - how long is the old certificate valid?

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน