เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

จัดลำดับหน้าใหม่ในเมนูการนำทางของฉัน

ในขณะที่สร้างเว็บไซต์คุณอาจต้องเปลี่ยนลำดับของหน้าต่างๆในแถบนำทางของเว็บไซต์ หากเปลี่ยนใจภายหลังคุณสามารถจัดลำดับใหม่ได้อย่างรวดเร็ว คุณอาจลอง ทำให้เพจของคุณเป็นเมนูแบบเลื่อนลง ได้เช่นกัน

 1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
 2. เลื่อนไปที่ Websites + Marketing และเลือก จัดการ ถัดจากเว็บไซต์ของคุณเพื่อเปิดเว็บไซต์ของคุณ
 3. เลือก แก้ไขเว็บไซต์ หรือ แก้ไขเว็บไซต์ เพื่อเปิดตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณ
 4. ในเมนู การนำทางเว็บไซต์ ให้เลือกไอคอนที่ เพื่อจัดลำดับหน้าใหม่ ในแอพมือถือให้เลือก เพจ
  ภาพหน้าจอของไอคอนย้ายเพจในการนำทางเว็บไซต์
 5. ใช้บรรทัดถัดจากแต่ละหน้าเพื่อลากและวางหน้าเพจตามลำดับที่ถูกต้อง หน้าหลักของคุณจะเป็นหน้าแรกเสมอ

  หมายเหตุ: หากคุณต้องการเพิ่มรายการลงในเมนู แบบเลื่อนลงที่ว่างเปล่าให้เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าเพจของเมนูดรอปดาวน์ที่ว่างเปล่า แล้วเลือก การตั้งค่าเมนู

 6. เลือก เสร็จสิ้น เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น
 7. การเปลี่ยนแปลงของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ ใช้การ แสดงตัวอย่าง เพื่อดูผลลัพธ์และเมื่อคุณพร้อมที่จะ เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงสู่สาธารณะให้เผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม