ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Reordering categories

In Quick Shopping Cart®, you can set the order in which your categories display. This feature is useful if you want to call attention to certain categories by placing them first or if you have a specific sequence you'd like to place them in, such as alphabetically or by type.

To Reorder Categories in Quick Shopping Cart

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the account you want to use.
  4. From the Manage menu, in the Catalog section, select Categories.
  5. Drag and drop categories to move them above or below other categories.

Note: You must publish your storefront for changes to take effect. For more information, see How to publish .


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ