ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Repair the Outlook configuration files

Outlook for Mac may stop accepting your password, which used to work just fine, after you update your version of macOS. This may be caused by the macOS update corrupting some Outlook configuration files. Try the steps below to repair those files.

 1. Quit Outlook for Mac.
 2. In your Applications folder, find and open Keychain Access. It may be in the Utilities folder.
 3. On the left sidebar, under Keychains, select login.
 4. Under Category, select All Items.
 5. In the top right, search Exchange.
 6. Select all the results, right-click (or two-finger click), and select Delete (all) items.
 7. Repeat steps 5 and 6, searching for Office, making sure to delete all the results.
 8. Repeat steps 5 and 6 again, searching for ADAL, making sure to delete all the results.
 9. Launch Outlook for Mac.
 10. Enter your password in the prompt, and complete 2-factor authentication if asked.

More info

 • If Outlook still won't accept your password, try creating a new macOS user, and try to use Outlook with that profile instead.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ