ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Replace QuickBooks Merchant Services with PayPal Pro

Unfortunately, Intuit has decided to discontinue their QuickBooks Merchant Services payment gateway. Effective November 12, 2019, you'll no longer be able to accept credit card payments using Intuit Payments through your GoDaddy Quick Shopping Cart.

To help you avoid any disruptions accepting credit and debit cards in your store, we recommend switching to PayPal Pro before November 12. We've secured you a special deal of 2.6% + $0.30 per online transaction to make the transition a gentle one. Please review Paypal's website for further information on Paypal fees.

We also offer GoDaddy Payment Solutions via First Data, Authorize.net and Chase Payments that might fit your needs better. We're recommending PayPal Pro because it's fast, secure and comes with 24/7 fraud monitoring and seller protection. It also has Quickbooks integration.

To switch to PayPal Pro, please call (844) 823-9379, Monday through Friday, 8 a.m. through 9 p.m. EST, and one of their folks will help you out. We've also put together a guide to walk you through the switching process.

As ever, we're here for you if you have any questions or concerns. If you need additional assistance, our GoDaddy Guides are always here to help at (480) 268-8389 or using the Contact Us 24/7 at the top of your screen.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ