ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Reporting abuse

GoDaddy takes internet safety seriously. Learn about different types of abuse, and how to report them, below.

There are a couple of ways to report abuse to GoDaddy. Please be aware that we address a large volume of complaints and may respond to you only if we need further information or clarification.

  • You can use our abuse report form to make sure we have all the necessary information, and that it goes to the right department.
  • You can email us at one of the addresses listed below. If you prefer to email us:
    • Send us only one report per domain.
    • Do not alter the URL in any way.

Types of Abuse

Name Description Information needed to report Email
Phishing A site pretending to be another site with the intention of stealing login/personal identification information. Full domain path.
Example: http://coolexample.com/path/to/phishing
Note: The website must be live and contain a login area.
phishing@godaddy.com
Privacy concerns For concerns regarding Privacy or GDPR, please refer to our Privacy Policy. privacy@godaddy.com
Malware A site that participates in malware or virus distribution, or URLs to download. You can also report sites that promote, encourage, or engage in computer or network hacking and cracking. Full domain path.
Example: http://coolexample.com/path/to/malware
malware@godaddy.com
Network abuse A site performing network attacks such as brute force or denial of service. Offending IP address and a small example of the log.
Example: 123.456.789.10
----Begin logs----
Traffic
Traffic
Traffic
----End logs----
netabuse@godaddy.com
Spam Unsolicited email, texts or SMS messages. Wire transfer fraud, etc. Copy of the original email in .eml format, or originating sender and content of SMS spam. spam@godaddy.com
Copyright complaints A website hosted on GoDaddy products is using copyrighted material without your permission. Full domain path.
Example: http://coolexample.com/path/to/content
copyrightcomplaints@godaddy.com
Trademark complaints A website hosted on GoDaddy products is using a trademarked item without your permission. Full domain path.
Example: http://coolexample.com/path/to/content
trademarkclaims@godaddy.com
Domain disputes Please see ICANN's Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy. verifypayment@godaddy.com
Account changes Read this guide for additional information Full domain path.
Example: http://coolexample.com/path/to/content
change@godaddy.com
Invalid WHOIS You suspect a domain has been registered with fake information. Domain name.
Example: http://coolexample.com
Note: If your information has been used for the invalid registration, please let us know.
invalidwhois@godaddy.com
Content complaints Disturbing imagery, violence, etc.
Questionable pharmacy content on a website.
Content that displays personal information such as a social security number or credit card number.
Fake technical support sites not phishing login information.
Full domain path.
Example: http://coolexample.com/path/to/content
contentcomplaints@godaddy.com
Child abuse Material found on a website that promotes, encourages, or engages in child exploitation or abuse of children. Full domain path.
Example: http://coolexample.com/path/to/content
childabuse@godaddy.com

Note: If you represent a company that handles abuse reporting on behalf of clients contact the Digital Crimes Unit (abuseapisupport@godaddy.com) for access to and support for the Abuse Reporting API. Please do not send abuse reports to this email.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ