ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Account Management วิธีใช้

Request a tax refund

If you qualify for tax exempt status, you can request a tax refund by contacting GoDaddy.com at the number listed above. If your tax exempt documentation is approved, GoDaddy will refund one amount of sales tax on the order you are calling about. Taxes charged on older orders will not be refunded as they have already been remitted to the taxing jurisdiction.

Note: You may be able to request a tax refund from the jurisdiction in which GoDaddy remitted the tax.

If you believe that you should receive an exception to this rule, please provide any documentation and/or information with your initial tax refund request.

In order to request a refund, you must submit a valid sales tax exemption to the billing department. See GoDaddy tax exempt customers.

Updated as of November 1, 2017

More info