การจัดการบัญชี วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

ขอสิทธิ์การเข้าถึงบัญชี GoDaddy ของบุคคลอื่น

หากคุณต้องการช่วยผู้อื่นในการจัดการผลิตภัณฑ์ของพวกเขาในบัญชี GoDaddy คุณสามารถขอ สิทธิ์การเข้าถึงที่มอบหมาย จากเจ้าของบัญชีได้ สิทธิ์เข้าถึงที่มอบหมายช่วยให้คุณสามารถเปิดและใช้ผลิตภัณฑ์ในบัญชีได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านของบัญชี

 1. ไปที่ GoDaddy ของคุณ มอบสิทธิ์การเข้าถึง หน้า คุณอาจได้รับแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้
 2. ในส่วน บัญชีที่ฉันสามารถเข้าถึง ได้ให้เลือก + ร้องขอการเข้าถึง
  เลือกร้องขอการเข้าถึง
 3. ป้อน ชื่อ และ อีเมล สำหรับบุคคลที่คุณขอสิทธิ์การเข้าใช้งานบัญชี
  ใส่ชื่อและอีเมล
 4. เลือกระดับการเข้าถึงอย่างใดอย่างหนึ่ง หากคุณไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรโปรดอ่าน คำอธิบายระดับการเข้าถึงของ เรา
  เลือกระดับการเข้าถึง
 5. เลือก คำขอ เราจะส่งอีเมลคำขอของคุณไปให้เจ้าของ เมื่อคำขอได้รับการยอมรับเราจะส่งอีเมลยืนยันสุดท้ายให้คุณ

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ผลิตภัณฑ์ใดที่รองรับการเข้าถึงของผู้รับมอบสิทธิ์
 • การเข้าถึงของผู้รับมอบสิทธิ์จะไม่เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนั่นคือหากเจ้าของบัญชีเชิญคุณให้เข้าใช้งานบัญชีดังกล่าวเจ้าของนั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงที่มอบหมายไปยังบัญชี GoDaddy ของคุณเว้นแต่คุณจะเชิญเจ้าของนั้น
 • คำเชิญที่รอดำเนินการจะหมดอายุหากไม่ได้รับการตอบรับภายใน 48-72 ชั่วโมง