ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Gen 3 VPS & Dedicated Servers วิธีใช้

Request additional IP addresses for my Gen 3 server

You can request up to 2 additional IP addresses for your server (for a total of 3: the first assigned when your set up your server, and the 2 additional IPs).

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Manage.
  4. In the Server Details & Resources section, next to IP, click Manage.
  5. Click Add IP Address.

Note: It can take up to an hour for us to assign and display the new IP address.

Can my server have more than 3 IPs?

Yes, please call customer support at (480) 463-8824 to add additional IP addresses to your server.