ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Request an update to my website or Web Store

Have a change for your Professional Web Services website or web store? No problem! Existing customers can use the Design Manager to easily request your change and provide any needed files for your request. Just a reminder, updates take seven business days to complete.

Optionally, you can speak with a PWS Specialist by calling (480) 366-3336.

 1. Go to dream.godaddy.com
 2. Log in using your GoDaddy credentials.
 3. Go to the project you want to update, click Actions and then click Request Update.
 4. In the "What would you like us to update" window, enter a description of the update you want.
 5. If you have files to upload:
  1. Go to the Resources section.
  2. Click Select Files.
  3. Select the files you want to use for your update, and then click Open. The file uploads.
 6. Click Submit. A message displays indicating you submitted your request.
 7. To edit your request, click Edit My Request, and then repeat the above steps.
 8. Click Close.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ