ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Websites + Marketing วิธีใช้

Request social posts for my Websites + Marketing site

After you set up a Services plan for your Websites + Marketing account, you can request social posts, which our team of experts will create and publish for you.

Note: This service available for Marketing Services plans only.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to and select Websites + Marketing, and next to the Websites + Marketing plan you want to use select Manage.
 3. In the Dashboard, select Marketing > Social.
  select social
 4. Select Request Social Post.
  select request social post
 5. Follow the prompts to give us a bit of information about what you'd like to share, and to upload images (unless you'd like us to pick images for you). When you're done, select Submit.
  • Within two business days, you'll receive an email letting you know your post has been scheduled to publish. You'll also see a preview in your list of social media posts.
  • Reply to this email to request edits to the post before it's published.
  • Once the post is scheduled, you'll have the option to reschedule or delete the post.
  • After the post is published, you can see how it's performing on the social platform.

More info