ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Request updates to my website

After setting up your Website Care plan, you can start requesting updates to your website.

 1. Go to Professional Web Services and log in with your username and password.
 2. Find your Website Care plan and click Manage.
 3. In the Request an Update panel, choose which update you'd like to make. When you finish your first request, you'll be able to choose other updates.
  select an update option
 4. Fill out the form fields with your information and click Done.
  select done-request-update-or-submit-request
 5. When you've requested all of the updates you'd like at this time, click Submit Request. If you have another update to request, select Request Another Update and fill out that form.
 6. After you select Submit Request, you'll be asked to confirm your action by selecting a second Submit Request button. A final window confirms that your request has been submitted, and the team will get to work. You’ll receive an email when your update is complete.
 7. Note: If you want more updates after submitting this request, please wait until you receive an email from us telling you we're done. You can then go back to Website Care and make a new request.

Uploading your files

Limits on file types we can receive
Media Type Ideal Formats for Websites Alternative Action You Can Take
Images .jpg and .png For logos, if your file is in a .pdf or .eps format, we can accept that (but only for logos)
Videos .mp4 If you can't convert to an .mp4, we recommend uploading your video to YouTube and sending us the link. (Otherwise its performance on your website will suffer).
File Names Cannot include special characters
(e.g. ^%&$,@#)
Rename and remove all special characters from the file name and then upload.

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ