ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Reschedule your data center migration

If you scheduled a migration for your website to a new data center, as long as the migration has not yet begun, you can reschedule it.

Warning: Your website will experience downtime while it's being migrated between data centers. Unfortunately, there is no way to circumvent the downtime.
  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Under Settings, next to Data center:, click Change.
  5. Select the new time at which you want to perform the migration.
  6. Click Migrate or Start migration and complete any necessary purchases.

We will email you to confirm your migration, once it starts, and once it's complete.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ