ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Linux Hosting (cPanel) วิธีใช้

Reschedule your data center migration

If you scheduled a migration for your website to a new data center, you can reschedule as long as the migration hasn't started. You may want to do this to minimize downtime during the migration - for example, reschedule so the migration happens when fewer people may be visiting.

Warning: Your website will experience downtime while it's being migrated between data centers. Unfortunately, there is no way to circumvent the downtime.
 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to migrate, click Manage.
  click manage
 3. In the account Dashboard, in the Settings section, select Server.
  select server
 4. Next to Data center, click Change and select the new time at which you want to perform the migration.
 5. Click Migrate or Start migration and complete any necessary purchases.

We'll email you to confirm the migration, when it starts and when it's complete.

More info