ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Resend a domain account change email

When you initiate a domain name account change, we send an email to the new registrant (account holder) to notify them of the move. If you need to re-send that email, follow the instructions below.

  1. Log in to your My Products page.
  2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
  3. My products tab

  4. Click Manage All:
  5. Manage All

  6. From the Domains tab in the upper left, select Pending Account Changes.
  7. Click Outgoing Account Changes, and then select the domain name.
  8. Click Resend Email, and then click OK twice.

The email is once again sent to the specified email address. If the email address on the move request is incorrect, you must cancel the existing request, and then create the request again using the correct email address.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ