ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Resend a domain account change email

After starting a domain account change, we send an email to the new account holder to accept the domain. If the new registrant can't find that email or accidentally deleted it, you can resend it at any time.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. From the Domains tab in the top menu, select Pending Account Changes.
    view pending account changes
  3. Under the Pending Transfers heading, select Transfers Out.
    view pending account change
  4. Check the box next to the domain(s) you want to resend the email for. Or, click the check mark icon and Select All
  5. Select Resend Email above your list of domains.

Note: The email is resent to the email address entered when the account change was started. If the email address was entered incorrectly, you must cancel the current request, and submit a new account change using the correct email address.

Next step

  • After the email is sent, be sure to accept the domain into the new account to complete the process.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ