ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Resending Email Messages

If necessary, you can resend an email from your Sent Items folder in Workspace Webmail.

To Resend an Email Message

  1. From the Folders list, click Sent Items.
  2. Click the message you want to resend.
  3. Click Resend.
    The message opens. You can send it as is or modify it before sending.
  4. Click Send.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ