ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Reset a user's email password

Learn how you, a Workspace account administrator, can reset user passwords in the Workspace Control Center (including your own).

Note: This article is specific to Workspace email passwords.
Help for Office 365 passwords
Help for cPanel email passwords
Help for your GoDaddy account password
If you are not a Workspace account admin, send these instructions to the account owner so they can reset your password for you.

 1. Log in to your Workspace email account. (Need help logging in?)
 2. Click the expand icon in the row of the email address you want to change.
  Click the expand icon
 3. Click the Edit to open the Edit Account options.
  Click the edit option
 4. Enter the new password in the Change Password and in the Confirm Password fields.
  Enter and confirm new password
 5. Click Save. You may need to close the Edit Account page. You should see confirmation notices as that password update applies to other account areas such as calendar.

  Note: It can take up to 30 minutes for your new password to that effect. After 30 minutes have passed, have your user try logging into their email again.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ