ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Reset your password

If you forgot your server's password, we can help you reset it.

Warning: If you forget a dedicated server's password (i.e. not a VPS), we can provide it to you over the phone. Please call the Support number listed on our help page.

Note: If you know your password and want to change it, see Changing Your Server's Password.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Manage.
  4. In the Support section, select Reset Password.
  5. Enter your new password. Allow the system up to 30 minutes for the change to take effect.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ