ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Resetting cPanel Email Passwords

There are two ways to change your cPanel email password, based on whether or not you know your current password:

Know your current password?
Nope See Resetting....
Yep See Changing....

Resetting cPanel Email Passwords

If you forgot the password for a cPanel email account, you must be able to log in to cPanel or the GoDaddy customer account to reset it.

To Reset cPanel Email Passwords

  1. ล็อกอินเข้าสู่ cPanel (โฮสติ้ง/เซิร์ฟเวอร์แบบใช้ร่วมกัน)
  2. In the Email section, click Email Accounts or Accounts.
  3. Next to the email account you want to use, click or or Change Password.
  4. ใส่ข้อมูลในฟิลด์บนหน้าจอให้เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นคลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน

Changing cPanel Email Passwords

To change your cPanel email password you must be able to log in to your account (i.e. you know your email account's current password).

To Change cPanel Email Passwords

  1. Go to http://your domain name/webmail
  2. Log in to your cPanel webmail account.
  3. คลิกที่ เปลี่ยนรหัสผ่าน
  4. ใส่ข้อมูลในฟิลด์บนหน้าจอให้เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นคลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ