ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Resetting Locu Passwords & Recovering Email Addresses

Have you forgotten or lost your Locu password? No worries: It's one of the most common issues for all our customers. The instructions below will get you back in business in no time.

GoDaddy acquired Locu, Inc. in 2013 and rebranded the menu/price list editor and listings tool as GoDaddy's Get Found product. If you were a customer of the original Locu product you can still access your account by visiting https://locu.godaddy.com/login/

  1. Go to https://locu.godaddy.com/password/reset/.
  2. Enter the email address you used when you first set up your Locu account. (If you don't remember the account's email address, see the next section.)
    Enter your email and click Reset My Password
  3. Click Reset My Password.
  4. We'll send you an email containing instructions on how to reset your password.

    Note: If you don't receive our email within a few minutes, check your junk mail folder. If you still don't see the email, make sure you're checking the email account you entered in Step 2 or contact Support to make sure the email is associated with your Locu account.

To Recover a Locu Account's Forgotten Email Address

If you can't remember the email address you used when signing up for Locu, contact Phone Support using the phone number or Chat With Us button in this page's right-hand column.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ