ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Resetting MySQL Passwords on Linux Servers

Before resetting your MySQL password, you must access your server as the root user.

To Reset MySQL Passwords on Linux Servers

 1. To stop MySQL and restart in safe mode: At the command prompt, type the following commands and press Enter after each.
  service mysqld stop
  killall mysqld
  mysqld_safe --skip-grant-tables&
 2. To reset the admin password and permissions: At the command prompt, type the following command and press Enter.
  mysql psa -e "flush privileges; grant all privileges on *.* to 'admin'@'localhost' identified by "password""

  Note: Replace "password" with your Parallels Plesk Panel or cPanel administrative password.

 3. To stop safe mode and restart MySQL: At the command prompt, type the following commands and press Enter after each.
  killall mysqld
  service mysqld start

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ