ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Resetting Your Account Password on GoDaddy.com Mobile

If you've forgotten your account password, you can reset it through GoDaddy.com Mobile.

To get started, you need to have the GoDaddy.com Mobile application installed on your mobile device. See:


Installing GoDaddy.com Mobile on Your Android Device
Installing GoDaddy.com Mobile on Your BlackBerry

To Reset Your Password on GoDaddy.com Mobile

  1. Tap Login from the GoDaddy Mobile home screen.
  2. Tap Reset Password.
  3. Enter your GoDaddy customer number and email address.
  4. Enter the security access code, then tap Continue.

An email with a link to reset your password will be on its way to your email address on file shortly.

NOTE: The authorization code is only valid for 2 hours from the time it was sent. If the authorization code expires, or if you use it and the reset fails, you can obtain a new code to attempt to reset your password again.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ