ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Resetting Your Password

You can easily reset your InstantPage password if you forget it, or feel that the security of your account is compromised. The new password you set for your InstantPage account is also the new password for your Account Manager.

To Reset Your InstantPage Password

 1. Go to the domain name for your InstantPage website.
 2. Click Owner Login.
 3. If you are already logged in, click Log Off, and then click Owner Login.
 4. Click Lost password?.
 5. Click Reset my password. The Reset My Password Authorization window displays on the right.
 6. Complete the following fields:
  • Username / Customer Number — The username or customer number you use to Log in to your GoDaddy account.
  • Email Address on file — The email address you used to set up your InstantPage account.
  • Enter security code at right — Enter the characters that display.
 7. Click Submit.
 8. Log in to the email account you specified, and then open the message titled Information to Reset Your Password.
 9. Click Click Here.
 10. Complete the following fields:
  • Customer Number — The customer number or user name you use to Log in to your GoDaddy account.
  • Auth Code — Do not change the characters that populate this field.
  • New Password — A password different than your current password.
  • Confirm Password — Re-enter your new password.
 11. Click Continue.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ