ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Resetting Your WHMCS Password

You can reset your Reseller Hosting WHMCS password on your WHMCS administrative login page. Once you complete this process, you will receive an email that includes a new WHMCS password.

To Reset Your WHMCS Password

  1. Using an Internet browser, go to the admin area of WHMCS located at:
    http://coolexample.com/whmcs/admin (where coolexample.com is your domain name, and whmcs is your custom whmcs directory).
  2. Click Forgot your password?
  3. Enter the WHMCS administrative email address.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ