ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy Email Marketing วิธีใช้

Resize an image

After you add an image to a placeholder in a module, you can size it to meet your needs.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. On the Campaigns page, at the bottom of any campaign, click Edit.
  Click Edit
 3. On the marked corner of the image (located in one of the bottom corners of the image), hover until you see the double-headed arrow, then click and drag in or out to resize the image.
  Click and drag the corner
 4. Click Save.

Tips for resizing your images

 • For the mixed text and image modules, the text automatically wraps around the image.
 • Pixel dimensions display in the bottom corner of the image in the module. As you resize an image, pixel dimensions dynamically change.
  Pixel dimensions on the bottom corner
 • Banner images are always the full width of your email, which is 590 pixels. You can't resize those. All other images can range from 79 to 554 pixels in width. There are no height limitations.

More info