ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Resolve an INVALIDDOMAIN error

When you request an SSL certificate, our system will check your domain name to make sure that the domain is correctly formatted for certificate issuance. If you receive an INVALIDDOMAIN error, there are several factors that you will need to check.

Factors that trigger the INVALIDDOMAIN error

  • Your domain doesn't contain a valid TLD
  • Your domain has invalid characters (no-break space, zero-width chars, etc)
  • Your domain has an invalid number of dashes for punycode domains
  • Your domain contains non-ASCII characters

Once you have resolved the issue with the domain that you're requesting an SSL certificate for, you will need to re-submit your certificate request.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ