ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Resolving Warnings About Allowing SSL v2

If you run a PCI compliance scan or you're trying to configure your server, you may encounter a warning about allowing SSL v2.

SSL v2 is an older secure certificate protocol. Enabling this protocol allows people using older browsers to connect to your site, however, those transactions are less secure because it is an older technology.

For applications requiring higher security, or to achieve PCI compliance, the SSL v2 protocol must be disabled on the server. To disable SSL v2 protocol, consult your Web server documentation.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ