ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Resource limits

Your cPanel hosting has a maximum amount of resources it can use, ensuring that no single account on a Shared Hosting server impacts other customers' experiences.

Shared Hosting

Shared Hosting Plan Free Trial 1 & Starter Economy Deluxe Ultimate Maximum
CPU (Accessible cores) 1 1 1 2 2
Memory/RAM (MB) 512 512 512 1000 2000
I/O (KB/sec) 1000 1000 1000 1000 2000
Entry processes
(Concurrent connections)
100 100 100 125 150
Files (inodes) 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
Disk space 30 GB 100 GB Unlimited Unlimited Unlimited
Maximum email accounts 10 100 500 Unlimited Unlimited

1 Free Trial plans can't be upgraded. You must back up then cancel the Free Trial account, and then purchase and set up a new cPanel Shared Hosting account.

Note: All cPanel Shared Hosting plans are restricted to 500 SMTP relays/hour and 30 concurrent MySQL connections.

Business Hosting

If you have Business Hosting with cPanel, you have more resources for your websites and applications. Unlike shared hosting, resource levels in Business Hosting are based on your plan type.

Business Hosting Plan Launch Enhance Grow Expand Established Mature
CPU (Accessible Cores) 1 2 3 4 4 4
Memory / RAM (GB) 2 4 6 8 16 32
Disk Space (GB) 1 60 90 120 150 240 480
SSL Certificate Included Included Included Included Included Included

1 Warning: For optimal performance and stability, always leave 20% of your maximum disk space available for overhead system software. Failure to do so could result in technical problems. You can upgrade at any time if you need more disk space.

Note: All cPanel Business Hosting plans are restricted to 500 SMTP relays/hour and 200 concurrent MySQL connections.

These resources are not restricted in cPanel Business Hosting:

  • Entry Processes
  • Disk Write (I/O)
  • Files (Inodes)

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ