ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Respond to Forwarded Emails

Private Registration creates a unique email address for each domain name. When someone sends a message to the email address that Private Registration creates for you, that email is routed according to the forwarding preference you set for your account. You can set your account to forward your email without filtering it, filter it for spam and then forward it, or not forward it at all.

For security purposes, messages are forwarded from a "do not reply" email address. Therefore, you cannot reply directly to forwarded messages. If you attempt to send a reply to a forwarded message, you'll receive an error message. This security measure ensures the privacy of your personal email address and prevents you from mistakenly exposing it.

To respond to a forwarded message, you must compose a new email message in the email account of your choice. You can find the sender's email address in the subject line of the forwarded email message.

Warning: If you send a new email message, you willingly expose your personal email address to the recipient.

To adjust your email forwarding preferences, see Set email forwarding for domains with privacy.

To update the email address to which your email messages are forwarded, see Update contact information for domains with privacy.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ