GoDaddy วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

การตอบสนองต่อข้อเสนอในการประมูลของ GoDaddy

ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตอบกลับและ ยื่นข้อเสนอ หรือโต้แย้งเกี่ยวกับโดเมนในการประมูลของ GoDaddy ได้

ผู้ขายสามารถยอมรับปฏิเสธหรือโต้แย้งข้อเสนอของคุณได้เมื่อคุณยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับโดเมน ในทางกลับกันคุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอพิเศษใด ๆ (โดยการไม่ตอบกลับ) จากผู้ขาย นอกจากนี้คุณยังสามารถยื่นข้อเสนอที่ต่ำกว่าราคาเสนอได้ตราบใดที่ข้อเสนอนั้นเกินกว่าจำนวนข้อเสนอขั้นต่ำ

หากผู้ขายตอบกลับข้อเสนอของคุณคุณต้องตอบกลับภายในเจ็ดวันมิฉะนั้นข้อเสนอจะหมดอายุ ผู้ขายมีเวลา 7 วันในการยอมรับข้อเสนอของคุณ แม้ว่า พวกเขาจะส่งข้อเสนอพิเศษให้คุณก็ตาม นอกจากนี้ผู้ขายอาจใช้ข้อเสนอเริ่มต้นของคุณเพื่อผลักดันให้รายการของพวกเขาเข้าสู่ การประมูลสาธารณะ 7 วัน ในกรณีนี้ข้อเสนอของคุณจะถูกกำหนดให้เป็นการเสนอราคาแรกและโดเมนจะถูกเพิ่มลงในรายการประมูลของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ การประมูล GoDaddy ของคุณ บัญชี (ต้องการความช่วยเหลือในการลงชื่อเข้าใช้ใช่ไหม ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ของคุณ)
 2. เลือก รายการประมูล แล้วเลือก การเสนอราคา
 3. เลือก (# ข้อเสนอ) สำหรับโดเมน
 4. หากคุณกำลังยื่นข้อเสนอพิเศษให้เลือกตัว นับ จากนั้นป้อนจำนวนเงินที่เคาน์เตอร์ของคุณในฟิลด์ จำนวนเงินสำหรับข้อเสนอพิเศษ
 5. เลือก ข้อเสนอพิเศษ เพื่อส่ง ผู้ขายไม่จำเป็นต้องตอบกลับข้อเสนอหรือโต้แย้ง
 6. เลือกว่าคุณได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการสากล การประมูลของ GoDaddy & reg; ข้อตกลงการเป็นสมาชิก และ โครงสร้างราคาสำหรับการประมูลของ GoDaddy & reg; .
 7. เลือก ยืนยัน หรือ ตกลง เพื่อส่งการเลือกของคุณ

คุณสามารถยอมรับปฏิเสธไม่ยื่นข้อเสนอพิเศษหรือไม่ดำเนินการใด ๆ เมื่อได้รับข้อเสนอสำหรับโดเมนที่คุณกำลังขาย คุณมีเวลา 7 วันในการยอมรับข้อเสนอของผู้ซื้อ แม้ว่า คุณจะส่งข้อเสนอโต้แย้งให้พวกเขาก็ตาม คุณยังมีตัวเลือกในการพุชรายการของคุณเข้าสู่ การประมูลสาธารณะ 7 วัน โดยใช้ข้อเสนอเริ่มต้นของผู้ซื้อเป็นการเปิดราคาประมูล ข้อเสนอทั้งหมดจะหมดอายุหลังจาก 7 วันหากไม่มีการดำเนินการใด ๆ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ การประมูล GoDaddy ของคุณ บัญชี (ต้องการความช่วยเหลือในการลงชื่อเข้าใช้ใช่ไหม ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ของคุณ)
 2. เลือก รายการขาย แล้วเลือก ขาย
 3. เลือก (# ข้อเสนอ) สำหรับโดเมน
 4. เลือกตัวเลือกสำหรับการตอบกลับของคุณ:
  • หากคุณยอมรับข้อเสนอให้เลือก ยอมรับ แล้วเลือก ยอมรับข้อเสนอ
  • หากคุณกำลังยื่นข้อเสนอพิเศษให้เลือกตัว นับ จากนั้นป้อนจำนวนเงินที่เคาน์เตอร์ของคุณในฟิลด์ จำนวนเงินสำหรับข้อเสนอพิเศษ เลือก ข้อเสนอพิเศษ เพื่อส่ง
  • หากคุณกำลังเปลี่ยนแปลงการประกาศขายของคุณจากการเสนอราคา / การยื่นข้อเสนอพิเศษเป็นการประมูลสาธารณะ 7 วันให้เลือกส่ง ไปยังการประมูล
 5. เลือกว่าคุณได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการสากล การประมูลของ GoDaddy & reg; ข้อตกลงการเป็นสมาชิก และ โครงสร้างราคาสำหรับการประมูลของ GoDaddy & reg; .
 6. เลือก ยืนยัน หรือ ตกลง เพื่อส่งการเลือกของคุณ

ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อข้อเสนอได้รับการยอมรับ ผู้ซื้อจะได้รับการแจ้งเตือนการชำระเงิน 3 รายการทางอีเมลและหากพวกเขาชำระเงินไม่เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับจากวันปิดการประมูลธุรกรรมจะถูกยกเลิก เราขอแนะนำให้ชำระเงินภายใน 5 วันนับจากวันที่ปิดการประมูลเนื่องจากผู้ขายสามารถขอยกเลิกได้ภายใน 15 วัน โดเมนควรได้รับการจัดส่งภายใน 5 ถึง 20 วันหลังจากที่ผู้ซื้อส่งการชำระเงิน ดูว่า โดเมนของคุณจะถูกส่งมอบ เมื่อใดหลังจากการประมูลสิ้นสุดลง

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม