ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Restart your server

If you cannot reboot your server manually, you can restart it by requesting a power cycle.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Manage.
  4. From the Support section, click Request Power Cycle.
  5. Review and confirm your request.

Note: Please allow up to 30 minutes for your Virtual Private Server (VPS) to fully reboot and up to 1 hour for your dedicated server to fully reboot.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ