ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Restore a previous version

You can restore your WordPress Design site to an earlier version, which is useful if you ever accidentally delete something. (Your site is automatically backed up every 24 hours, and those backups are kept for 30 days.

Note: If you cannot access your WordPress Design account, perhaps because of a payment issue, contact Support using the phone number at the top right of this page or click the chat button at the bottom.

  1. Log in to your GoDaddy account.

    C3 can get in to a customer's Gateway through the site's WordPress admin panel (more info).

  2. Click Settings for the WordPress Design website you want to restore.
    Click the Settings button in the website you want to restore
  3. Click the Backups tab.
    Click the Backups button
  4. Pick a date and the backup type, then click Restore.

If you have questions, you can speak with a PWS Specialist by calling (480) 463-8344.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ