ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Restore a Web & Classic Hosting account

Hosting History is a feature in Web & Classic Hosting that lets you restore files or directories to their previous state from up to 30 days ago using the FTP File Manager.

Note: This feature is only supported by Web & Classic Hosting accounts running Linux. The steps are different if you need to restore a website in Linux Hosting with cPanel.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. From the Tools section, click File Manager.
  5. Click the Settings icon, and then click Enable history view.
  6. Use the directory tree to navigate to where the file or folder resides that you want to restore.
  7. Below the toolbar, click the calendar icon to open the Quick Pick Calendar and select the date where you would like the file or folder restored. The directory list will refresh and display the version of your hosting account from the date selected.
  8. Click the check box next to the file or folder you want to restore and click Restore in the tool bar.
  9. Note: The folder 'stats' is a system folder and may not be restored. Be sure to de-select that folder before attempting to restore.

  10. In the Restore Files or Directories pop-in, select if you want the files to be copied to a new directory, or if you want to rename the files. When you're finished, click OK.

Your files will be restored with the attributes you selected.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ