ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Restore a web application from an Installatron backup in my Linux Hosting

If you installed applications on your Linux Hosting account through Installatron, you can use Installatron to make backups of those apps. You can then use those backups to restore your application to a previous state.

Note: Installatron doesn't automatically back up your applications - you need to manually create a backup file before you can restore an app from a backup.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the account Dashboard, under Applications, click Installatron.
  click installatron
 4. In the Installatron page, in the upper-right corner click My Backups.
 5. Next to the backup you want to use, click this icon:
  click restore this backup
 6. Below Restore to original location, click Continue.
 7. Click Restore.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ