ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Restore my classic editor in WordPress

With the release of WordPress version 5.0 a new way to build and design pages was introduced. If you prefer the original method for building your WordPress site, however, then you can install a plugin to give you access to the Classic editor.

  1. Log in to WordPress
  2. Click Plugins.
  3. Click Add New.
  4. Using the search bar, search for the plugin "Classic Editor".
  5. Click Install Now next to the plugin.
  6. Click Activate.

You can now edit and create new pages with the Classic Editor.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ