ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Restore my database in Plesk hosting

Note: Site Backup hasn’t been sold as a new product since January 2018. For our new backup solution, see What is Website Backup?

 

You can restore your database from a backup if it got hacked or damaged. How you complete the restore depends on how you created the backup:

I used... To restore the database...
Site Backup See Restore databases using Site Backup in Plesk hosting
Plesk's manual backups Use this article
I don't have a backup! Contact customer support

Restore from manual Plesk backup

  1. From the Plesk home page, click Backup Manager.
  2. Click More actions, and then click Database Backup Repository.
  3. In the Database backup files area, from the Database menu, click the database whose backup you want to use.

  4. Select the backup you want to use, and then click Restore.
  5. Click Confirm the restoration, and then click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ