ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Restore my database in Plesk hosting

You can restore your database from a backup if it got hacked or damaged. How you complete the restore depends on how you created the backup:

I used... To restore the database...
Plesk's manual backups Use this article
I don't have a backup! Contact customer support
  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click Plesk Admin.
  3. Click Databases.
  4. Click Import Dump.
  5. The Import Database Dump window will open.
  6. Select Upload and click Browse to choose a ZIP archive on your computer. Or, select Import to choose a file from the directory.
  7. Check Recreate the database, and then click OK.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ