ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Restore my database in Plesk hosting

You can restore your Plesk MySQL database from a backup if the original got hacked or damaged. Follow these steps to restore a MySQL database from the manual backup you create in Plesk.

Required: There must be at least one user assigned to the MySQL database before it can be restored using these steps.

Note: Restoring MS-SQL databases is not supported.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Click Plesk Admin.
  3. In the left-hand menu click Databases.
  4. Click Import Dump.
  5. The Import Database Dump window will open.
  6. Select Upload and click Browse to choose a ZIP archive on your computer. Or, select Import to choose a file from the directory.
  7. Check Recreate the database, and then click OK.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ