ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Restore my site from a backup in Web & Classic Hosting

After you've backed up your shared hosting account (more info), you can use those backups to restore your account.

Warning: This article assumes you are using a backup you created using Back up my website in Web & Classic Hosting. You cannot necessarily use these instructions to migrate your website between hosting accounts.

Hosting Control Panel accounts have different features for backing up your website or your databases.

Websites

How you can use backups depends on your hosting account's platform (more info).

Linux

Linux accounts have a built-in restoration feature that gives you access to your files as they were stored over the last 30 days. For more information, see Restore a Web & Classic Hosting account.

If you have backups you've manually created, you can upload it using your file manager (more info).

Windows

If you have a backup of your website's files, you can upload it using your file manager (more info).

Databases

Hosting Control Panel accounts have a set of tools to backup and restore MySQL and MS SQL databases. For more information, see Back up and restore MySQL or MSSQL databases in Web & Classic hosting.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ