ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Restore my website from a Zip file

You can use a direct download link to the Zip file that contains a backup of your website to restore the website from Pro Sites.

Note: Only backups created in Pro Sites can be used for the restore process.

 1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
 3. Click Websites in the left sidebar.
 4. Hover over the website and click Backups.
  Open Backups
 5. Click Backups Options in the upper-right corner.
 6. Enter the URL that leads to a ZIP archive in Restore from ZIP section on the right-hand side.

  Note: When using a Dropbox download link, change dl=0 to dl=1 at the end of the URL to create a direct download link.

 7. Optional: In Create new admin, enter the new WordPress admin credentials. If this form is left blank, WordPress admin from the backup will be restored.
 8. Click Restore.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ