ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Restore my website from GoDaddy Pro

You can restore your website with one click in GoDaddy Pro. Use any backup file you created in your GoDaddy Pro dashboard.

Note: To restore your website, the Backup tool must be activated and you must have at least one backup file already created.

  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Sites in the left sidebar.
  3. Hover over the website and click Backups.
    Open Backups
  4. In the History list, click the backup name and then click Restore.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ