ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Restore my website or database (Web & Classic Hosting)

Our content recovery specialists can help you recover lost or corrupt files or a database. We can restore either a hosting account's files or one database from either your backup or ours. Our specialists are here to help.

Note: To learn more about this service call (480) 463-8824.

You can manually restore your website via FTP, Hosting History or Site Backups.

GoDaddy Expert Services

To learn more about the services GoDaddy offers, see Expert Services Menu.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ