ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Restore user email accounts

You can restore a user account up to 30 days after its deletion date. Users can only be restored to the same or a higher plan, and they must be in the same GoDaddy account that they were deleted from. Once it's restored, any aliases associated with the user account are also restored.

Note: If your deleted account was on a Starter Email plan, you'll first need to purchase an Email Essentials plan or greater before you can follow these steps.

 1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
 2. Select Add user.
  Add user button with person icon
 3. Choose the same domain as the email account that was deleted, and then select Continue.
 4. Enter the same Email address as the deleted account.
 5. Enter a First name and Last name (they don't need to be the same as the deleted account).
 6. For the Account type, choose the same or a higher plan type. You might see an error if you choose a lower plan than what the previous account used.
 7. Enter the following:
  • Share contacts and files with: You'll only see this if you have other domains available or multiple users to set up. If you shared contacts and files in the deleted account, they'll still work in the recovered account.
  • Administrator permissions: Your admin settings will restore to what the account was before. So, if the account was an admin, it will restore as an admin account again.
  • Password: If this account is for you, or you want to create a password for the user, enter a password. This can be what was previously used or something completely different.
  • Send account info to: Any account info, like when it's done being set up, will be sent to the email address(es) used in the previous account.
 8. Select Create.
 9. You'll be asked if you want to restore the account. Choose Yes, restore, and then select Ok.
  Selected Yes, restore jane@coolexample.com

It can take up to a day for the account to be restored. We'll email you when the account is ready using the address(es) entered in Send account info to.

More info