ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Restoring Edited Photos

Website Builder keeps an original version of all your edited photos. You can restore the original photo at any time. For more information about editing photos, see Cropping Photos or Rotating and Flipping Photos.

To Restore Edited Photos in Website Builder

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Website Builder.
  3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. From Gallery, click Photos and Videos, and then click the name of the gallery you want to view.
  5. Click Edit above the photo you want to modify.
  6. Click Restore Original.

    Restore Original only displays for photos you edited.

  7. Click Save.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ