การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และการสำรองข้อมูล ช่วยเหลือ

Restoring files after backup

After your backup has completed successfully, you will be able to select between doing an auto-restore from the dashboard, or downloading your backed up files to do the restore yourself.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click on Backups.
  3. Click on the URL of the website that you want to restore a backup for.
  4. Scroll down to the desired backup date and click Restore.
  5. Click Auto Restore Files.
  6. Select the checkbox for "I agree with overwriting the files" and click Restore.
  7. If necessary, complete the same process to auto restore your database.
  8. You will receive an email once your website restore is complete.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ