ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Retrieving Your MS SQL Database Admin Password

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

Note: This password was randomly created by Parallels Plesk Panel during configuration.

To retrieve your MSSQL database administrator password

 1. Log in to your Windows server using Remote Desktop Connection. See Connect via Remote Desktop (RDC) to your Windows server.
 2. From the Start menu, click Run....
 3. Type cmd and press Enter.
 4. Type the following, where "p" is your Parallels Plesk Panel password, and then press Enter:
  mssql -u admin -p
 5. Type your Parallels Plesk Panel password and press Enter.
 6. Type the following, and then press Enter:
  use psa;
 7. Type the following, and then press Enter:
  Select * from misc where param = 'mssql_admin_login' OR param ='mssql_admin_passwd';

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ